Opettajille

Tältä sivulta löydät vinkkejä, miten BuenoTalk-sivuston ja sometilien sisältöä voi käyttää opetuksen tukena.

Ehkäisevän päihdetyön arviointi

Päihdekasvatusta voidaan tehdä usealla eri tavalla. Monille kuva päihdekasvatuksesta on edelleen tervakeuhkot tai alkoholismilla pelottelu. Etätehtäväksi soveltuvan BuenoTalk-arvioinnin tarkoitus on tutustuttaa nuoret nykyaikaiseen päihdekasvatukseen. Kysely sopii niin mediakasvatuksen kuin terveystiedon tunnin tehtäväksi. 

Tehtävässä voi valita arvioiko buenotalk.fi- sivustoa, BuenoTalk Instagram -tiliä vai BuenoTalk YouTube -kanavaa. Kaikissa tapauksissa arvioidaan kolme eri sisältöä ja vastataan niitä koskeviin kysymyksiin. Tehtävä soveltuu parhaiten lukiolaisille tai 9-luokkalaisille. Kyselyyn voi vastata ryhmässä tai yksin, jonka jälkeen voidaan keskustella eri sisällöistä ja niiden toimivuudesta nuorten ajatuksiin päihteistä ja pelaamisesta. 

Mikäli vastaaja haluaa, niin kyselyn vastaukset voi tilata itselleen sähköposiin kyselyn lähettämisen jälkeen. Sähköpostista vastaukset voi lähettää eteenäin. Näin myös opettaja voi tarpeen vaatiessa tarkastaa oppilaiden vastaukset kysymyksiin.

Suora linkki kyselyyn: q.surveypal.com/BuenoTalk-arviointi 

Kyselyn rakenne lyhyesti:
1. Kerro koulusi/paikkakuntasi ja valitse arvioimasi palvelu (BuenoTalk.fi, YouTube-kanava tai Instagram-tili)
2. Valitun palvelun yleisvaikutelma silmäilyn perusteella
3. Palvelukohtaiset kysymykset kolmen eri materiaalin perusteella
-> Mitä hyvää/huonoa, mikä kiinnostavinta, kuluttaisitko vapaa-aikana,
4. Miten arvioimasi toiminta vaikuttaa (mielestäsi) nuorten päihteiden käyttöön ja miten. Vapaa sana.
(5. Mahdollisuus tilata vastaukset itselle)

Minivisat

Buenotalk.fi -sivustolta löytyy Nuorille (13–17 v) suunnattuja visoja useasta eri hyvinvointiin liittyvästä aiheesta. Pelaamalla pääsee testaamaan tietojaan mm. päihteistä, digipelaamisesta, ehkäisystä ja omista rajoista.

Sisällöt toimivat hyvin esimerkiksi osana terveystiedon tunteja. Minivisojen ympärille voi myös kehitellä omia pelejä ja kisoja luokan huipputietäjästä. Minivisat on toteutettu viihteellisesti, mutta niiden sisältämä tieto perustuu tutkittuun tietoon ja eri alojen asiantuntijoihin.

  1. Ohjaa nuoret osoitteeseen buenotalk.fi/minivisat  
  2. Valitse pelattava teema ja toimi esimerkiksi seuraavien vinkkien mukaan
    • Juttele nuorten kanssa visoista heränneistä ajatuksista
    • Pelatkaa pelejä yhdessä keskustellen
    • Pyydä oppilaita pelaamaan peliä, kunnes kaikki vastaukset on oikein
    • Keskustelkaa pelien teemoista ryhmissä ja kirjatkaa ajatuksenne ylös

Minivisan tulokset voi myös jakaa itselle sähköpostiin, jolloin niitä voi tarkastella jälkikäteen opettajan/muiden oppilaiden kanssa.

Minivisojen aiheita listattuna

Peli hyvinvointi ja riippuvuusteemoista 

Frankly oppimispelissä pelaaja seikkailee hämyisessä kaupungissa ja juttelee eri ihmisten kanssa yrittäen auttaa heitä heidän ongelmissaan. Peli on helposti lähestyttävä, sen mekaniikat opetetaan heti alkuun ja peli näyttää mukavalta 8 -bittisine grafiikoineen. Peli toimii yleisimmillä selaimilla sekä myös mobiililaitteilla.

Peli toimii parhaiten yläkouluikäisten kanssa. Pelin tarkoitus on herätellä keskustelua riippuvuuksista (rahapelit, alkoholi, huumeet). 

Frankly oppimispeliä voi käyttää opetuksessa keskustelun herättäjänä, jonka jälkeen voidaan käydä joko ryhmäkeskustelu tai kirjoittaa tehtävä riippuvuuksista ja niiden vaikutuksista ihmisiin. Parhaiten peliä voi käyttää terveystiedon tai uskonnon/elämänkatsomustiedon opetuksessa, mutta pelaamisen jälkeisiä tehtäviä muokkaamalla peli käy vaikkapa mediakasvatukseen.

Opettajan opas antaa tarkemmin vinkkejä pelin käyttöön.

Pelin suora linkki, jonka voi antaa oppilaille: buenotalk.fi/frankly

Frankly pelin aloitusruutu, jossa kaikki pelihahmot rivissä