Huumeet kiinnostaa, mutta koukkuun jääminen pelottaa. Mikä avuksi?

Hei,

Ensinnäkin haluan sanoa, että ei ole väärin olla kiinnostunut erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, oli kyseessä laillinen tai laiton sellainen. Huumeet varmasti kiinnostaa monia, vaikka harva haluaa niiden käyttäjäksi. Esimerkiksi tuhansia suomalaisia kiinnostaa True-crime kirjallisuus, jonka vuoksi aihetta käsittelevät kirjat, sarja ja podcastit ovat niin suuressa suosiossa. Vaikka kiinnostus esimerkiksi sarjamurhaajia kohtaan olisi suuri, se harvoin tarkoittaa, että sinusta tulee sarjamurhaaja. Ihmisiä, etenkin nuoria kiinnostaa murrosiässä rajojen koetteleminen, jännitysten hakeminen ja ns. turhien riskien ottaminen. Tämä näkyy mm. vanhempien ja auktoriteetin uhmaamisena.

Nuorten päihdekokeilut läpi historian

Päihteitä on Suomessa käytetty aina itsenäistymisen kynnyksestä asti. Aluksi lähinnä heroiini, amfetamiini tai morfiinivalmisteita kivunlievitykseen (Esim. sodissa) ja 60-, ja 90-luvulla ensimmäisen ja toisen huumeaallon mukana kannabista ja ekstaasia. Lainsäädäntö ja asenteet ovat vaikuttaneet huumeiden käyttöön paljon. Ennen 60-lukua huumeiden lainsäädäntö oli hyvin löysä, eikä käyttöön juuri puututtu. 60-luvulla julkisuudessa alettiin leimaamaan esim. kannabiksen käyttäjiä rikollisiksi, joka vaikutti päihdekokeiluihin.

Huumeet kiinnostaa nuoria

Nuorta kiinnostaa päihteet useasta syystä. Muiden esimerkkiä halutaan seurata ja sosiaalinen paine kokeilla esim. tupakkaa kasvaa. Päihteiden tuoma mielialan muutos voi kiinnostaa nuoria myös kokeilemaan, mutta usein ei ymmärretä kokeilun tuomia riskejä, joita päihteet tuo mukanaan. Eri päihteissä on eritasoisia riskejä, mutta niitä ilmenee kaikissa. Kolmas syy liittyy saatavuuteen. Huumeita saa nykyään helpommin kuin koskaan aikaisemmin internetin tuomien mahdollisuuksien vuoksi.

Ensimmäinen huumekokeilu tehdään yleensä kannabiksella noin 20-vuotiaana. Suomessa joka neljäs on kokeillut joskus kannabista. Eri huumeissa on eri riskejä, esimerkiksi kertakokeiluna kannabiksessa on vähemmän riskejä kuin vaikka amfetamiinin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kannabiksessa olisi ollenkaan riskejä. Kannabiksen vaikutuksen alaisena on mahdollista saada mm. paniikkikohtaus, jolloin riski satuttaa itseään on korkeampi. Myös psykoosiin taipuvaisten tulisi jättää kannabis kokonaan pois.

On täysin normaalia, että huumeet kiinnostaa. Kuitenkin on tärkeää tiedostaa huumekohtaisesti sekä kertaluontoiset riskit, että pitkäkäyttöiset haitat. Myös omat henk.kohtaiset piirteet kannattaa ottaa huomioon. Mikäli genetiikassa on taipumusta addiktioon, tai on taipumusta masennukseen, skitsofreniaan tai muihin mielenterveyshaasteisiin, pohtisin päihteiden kokeilua kahdesti.

Tässä vielä ihan hyvä video aiheeseen liittyen:

Miro

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.

Mikä on kannabispsykoosi?

Kannabiksen ja psykoosisairauksien välisestä kytköksestä on puhuttu jo aikoja ennen ensimmäistäkään aiheeseen liittyvää tutkimusta. 1930-luvulla Yhdysvaltain huumevirasto lanseerasi pääjohtajansa Harry J. Anslingerin johdolla reefer madness -termin sekä laajan kannabiksen vaarallisuutta korostavan pr-kampanjan (samalla termillä kulkevan eksploitaatioelokuvan löytää mm. Youtubesta). Kampanjan mukaan kannabispsykoosi syntyi kannabiksen käytöstä tekien käyttäjästään hengenvaarallisen tappajan. Kannabiksen mainehaitan lisäksi, kampanja leimasi psykoosia sairastavat vakavaksi yhteiskunnalliseksi uhaksi.

Kannabiksen vaikutusta mielenterveyteen on tutkittu jo vuosikymmenten ajan. THL:n mukaan kannabiksen runsas käyttö altistaa ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle ja skitsofrenialle. Kuitenkin nykytiedon mukaan kannabis lisää skitsofreniaan sairastumisen riskiä vain niillä, jotka ovat sille jo valmiiksi alttiita. Eli jos sinulla on suvussa mielenterveyshaasteita, kuten masennusta tai skitsofrenian oireita, niin pysyisin kaukana kannabiksesta.

Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa henkilön todellisuudentaju heikentyy ja hän saa esim. erilaisia aistiharhoja. Psykoottisia oireita ja kokemuksia ilmenee monissa psykoottisissa sairauksissa kuten skitsofreniassa, mutta myös päihteet voivat laukaista oireiluja. Puhdas kannabispsykoosi voi olla hankala erottaa muista psykooseista, sillä sellaisen voi aiheuttaa myös päihteiden sekakäyttö.

Päihdekäytössä psykoosioireiden ilmaantumiseen vaikuttavaa moni tekijä: käytetty aine, aineen pitoisuus ja annoksen suuruus, käytön tiheys, kesto ja käyttötapa. Yleensä päihtymyksen aiheuttamat ei-toivotut psykoosioireet liittyvät pitkäkestoiseen ja suuriannoksiseen käyttöön tai yliannostuksiin. Yksilöllisen herkkyyden, kuten aikaisemman psyykkisen oirehdinnan, traumahistorian tai sukutaustan vuoksi psykoosioireita voi esiintyä satunnaisessa käytössä ja tavanomaisillakin annoksilla. 

Suurin osa kannabista kokeilleista ei kuitenkaan sairastu psykoosiin, mutta mikäli asia hermostuttaa, helpointa on sanoa kokonaan EI kannabikselle.

Katso meidän kattava tietopaketti kannabiksesta: https://www.youtube.com/watch?v=esrOAQ8UAyE

Miro

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.