Mitä kannabiksen polttelu voi tehdä sun sydämelle, jos sul on rytmihäiriöitä?

Kiitokset jälleen kysyjälle oivallisesta kysymyksestä. Eli onko satunnainen kannabiksen polttelu vaarallista, jos kärsii rytmihäiriöistä? Ja ennenkaikkee, mitä kannabiksen polttelu voi tehdä sun sydämelle, jos sul on rytmihäiriöitä? Huomio, tää ei ole lääketieteellinen teksti, vaan yleistä tietoa aiheesta. Jos sulla on sydänongelmii tai muita terveysongelmii, oo matalalla kynnyksellä yhteydessä lääkäriin.

Kun puhutaan rytmihäiriöistä, voi ne ilmentyä sydämen tykytyksenä, hidaslyöntisyytenä tai sykkeen epäsäännöllisyytenä. Jos sulla on todettu rytmihäiriöitä, miettisin kyllä kahdesti ennen kuin tekisin jotain mikä edes saattaa vaikuttaa siihen negatiivisesti. Eikö? Rytmihäiriöt tuskin ovat mukavan tuntuisia.

Mitä kannabis tekee sun sydämelle ja miten se vaikuttaa rytmihäiriöihin?

Kannabiksen vaikutukset sydämeen ovat monimutkaisia ja voivat vaihdella henkilöstä toiseen. Kandee muistaa, et kannabiksesta aiheutuvia haittoja voi tapahtua ihan satunnaisellakin polttelulla. Joidenkin syke kiihtyy, kun ne polttelee, ja tää voi olla hankalaa etenkin niille, joilla on rytmihäiriöitä. Tällainen sydämen sykkeen nousu voi lisätä sydänkohtauksen riskiä.

Ja sit on viel verenpaineen muutokset, jotka voi olla kans iso ongelma sydämelle. Eikä kande unohtaa sitä savun sisältämää ”pölyä ja muuta mönjää”, joka voi vaikuttaa negatiivisesti verenkiertoon ja happitasoon kropassa.

Varovaisuus on valttia

Kyl se on vähän niin, et jos sulla on rytmihäiriöitä tai muita sydänongelmia, kannattaa olla erityisen varovainen päihteiden, mukaan lukien kannabiksen, käytön kans. Sydämen terveyttä on kuitenki tärkee suojella.

Loppuun vielä tämmönen visa, mis voit tsekauttaa, et mikä sun tietämäs on yleisesti kannabiksesta. Ei muuta, ku hyvää visaonnee!
Ja kiitokset kysymyksestä <3

https://www.buenotalk.fi/mita-tiedat-kannabiksesta/

Nilla

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä.
Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.

Miksi kannabis on tietyissä maissa laillista, mutta Suomessa ei?

Kannabis on laillista joissakin maissa, mutta suurimassa osassa maita se on luokiteltu huumausaineeksi ja sen käyttö ja hallussapito on kielletty. Suomessa kannabis on täysin laitonta. Kuitenkin kaikista huumausaineista, sitä käytetään selvästi eniten.

Kannabis on laillista tai sen käyttö on dekriminalisoitu ainakin Alankomaissa, Australian pääkaupungissa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, Georgiassa, Kanadassa, Maltalla, Meksikossa, Uruguayssa, Thaimaassa ja 19 Yhdysvaltojen osavaltiossa. Huumausaineita on kielletty ja rajoitettu eri aikoina eri tavoin. Esimerkiksi 1600-luvulla Osmanien valtakunnan sulttaani yritti kieltää kokonaan kahvin, kuitenkaan siinä onnistumatta. Kannabiksen suhteen lainsäädäntöön on liittynyt yhteiskuntaluokka- ja ihonvärikysymyksiä esim. Yhdysvalloissa 1930-luvulla. Yhdysvallat onkin toiminut suunnannäyttäjänä muulle läntiselle maailmalle huumausaineisiin kohdistuvien asenteiden suhteen, mikä näkyy esimerkiksi presidentti Richard Nixonin Huumeiden vastainen sota -kampanjan myötä.

Suomen laki on kannabiksen suhteen yksiselitteinen. Kannabis luetaan huumausaineeksi, ja rikoslain 50.luvun 1§ kieltää huuumausaineiden hallussapidon, maahantuonnin, myynnin, levityksen ja käytön. Pykälää rikkoessa syyllistyy huumausainerikokseen. Törkeänä huumausainerikoksen rajana pidetään kiloa hasista tai kannabista. Huumeiden laillista asemaa määrittelee erilaiset sopimukset ja lait. Esimerkiksi YK:n huumausaineyleissopimus hyväksyttiin vuonna 1961, jossa kannabis sijoitettiin sopimuksen tiukimmin kontrolloituun kategoriaan yhdessä heroiinin kanssa. Tästä seurasi kannabiksen kieltolaki. Kuitenkin Suomessa kannabista sai poltella rauhassa aina vuoteen 1972 asti, jolloin eduskunta sääti erillisen huumausainelain.

Suomessa on yritetty muuttaa kannabiksen asemaa erilaisten kansalaisaloitteiden kautta jo useamman kerran. Kannabista on haluttu vuorotellen dekriminalisoida, eli sen käytön rangaistavuus on haluttu kieltää, ja laillistaa (eli myynti vapautetaan kokonaan markkinat). Suomessa kuitenkin harjoitetaan suhteellisen tiukkaa huumausainepolitiikkaa, jonka vuoksi kansalaisaloitteet eivät ole menneet läpi.

Lait ja sopimukset solmitaan siis alueittain tai maittain. Kannattaa muistaa myös se, että vaikka pössyttelet yhdessä maassa laillisesti, niin sen vaikutukset näkyvät veressä jopa kuukauden ajan, jolloin seuraukset voivat seurata sinua kotiin asti.

Tässä vielä nopea tietoisku Kannabiksesta, jotta voit jatkaa asiasta sivistyneempänä seuraavaan päivään:

Miro

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.

Huumeet kiinnostaa, mutta koukkuun jääminen pelottaa. Mikä avuksi?

Hei,

Ensinnäkin haluan sanoa, että ei ole väärin olla kiinnostunut erilaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, oli kyseessä laillinen tai laiton sellainen. Huumeet varmasti kiinnostaa monia, vaikka harva haluaa niiden käyttäjäksi. Esimerkiksi tuhansia suomalaisia kiinnostaa True-crime kirjallisuus, jonka vuoksi aihetta käsittelevät kirjat, sarja ja podcastit ovat niin suuressa suosiossa. Vaikka kiinnostus esimerkiksi sarjamurhaajia kohtaan olisi suuri, se harvoin tarkoittaa, että sinusta tulee sarjamurhaaja. Ihmisiä, etenkin nuoria kiinnostaa murrosiässä rajojen koetteleminen, jännitysten hakeminen ja ns. turhien riskien ottaminen. Tämä näkyy mm. vanhempien ja auktoriteetin uhmaamisena.

Nuorten päihdekokeilut läpi historian

Päihteitä on Suomessa käytetty aina itsenäistymisen kynnyksestä asti. Aluksi lähinnä heroiini, amfetamiini tai morfiinivalmisteita kivunlievitykseen (Esim. sodissa) ja 60-, ja 90-luvulla ensimmäisen ja toisen huumeaallon mukana kannabista ja ekstaasia. Lainsäädäntö ja asenteet ovat vaikuttaneet huumeiden käyttöön paljon. Ennen 60-lukua huumeiden lainsäädäntö oli hyvin löysä, eikä käyttöön juuri puututtu. 60-luvulla julkisuudessa alettiin leimaamaan esim. kannabiksen käyttäjiä rikollisiksi, joka vaikutti päihdekokeiluihin.

Huumeet kiinnostaa nuoria

Nuorta kiinnostaa päihteet useasta syystä. Muiden esimerkkiä halutaan seurata ja sosiaalinen paine kokeilla esim. tupakkaa kasvaa. Päihteiden tuoma mielialan muutos voi kiinnostaa nuoria myös kokeilemaan, mutta usein ei ymmärretä kokeilun tuomia riskejä, joita päihteet tuo mukanaan. Eri päihteissä on eritasoisia riskejä, mutta niitä ilmenee kaikissa. Kolmas syy liittyy saatavuuteen. Huumeita saa nykyään helpommin kuin koskaan aikaisemmin internetin tuomien mahdollisuuksien vuoksi.

Ensimmäinen huumekokeilu tehdään yleensä kannabiksella noin 20-vuotiaana. Suomessa joka neljäs on kokeillut joskus kannabista. Eri huumeissa on eri riskejä, esimerkiksi kertakokeiluna kannabiksessa on vähemmän riskejä kuin vaikka amfetamiinin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kannabiksessa olisi ollenkaan riskejä. Kannabiksen vaikutuksen alaisena on mahdollista saada mm. paniikkikohtaus, jolloin riski satuttaa itseään on korkeampi. Myös psykoosiin taipuvaisten tulisi jättää kannabis kokonaan pois.

On täysin normaalia, että huumeet kiinnostaa. Kuitenkin on tärkeää tiedostaa huumekohtaisesti sekä kertaluontoiset riskit, että pitkäkäyttöiset haitat. Myös omat henk.kohtaiset piirteet kannattaa ottaa huomioon. Mikäli genetiikassa on taipumusta addiktioon, tai on taipumusta masennukseen, skitsofreniaan tai muihin mielenterveyshaasteisiin, pohtisin päihteiden kokeilua kahdesti.

Tässä vielä ihan hyvä video aiheeseen liittyen:

Miro

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.

Mikä on kannabispsykoosi?

Kannabiksen ja psykoosisairauksien välisestä kytköksestä on puhuttu jo aikoja ennen ensimmäistäkään aiheeseen liittyvää tutkimusta. 1930-luvulla Yhdysvaltain huumevirasto lanseerasi pääjohtajansa Harry J. Anslingerin johdolla reefer madness -termin sekä laajan kannabiksen vaarallisuutta korostavan pr-kampanjan (samalla termillä kulkevan eksploitaatioelokuvan löytää mm. Youtubesta). Kampanjan mukaan kannabispsykoosi syntyi kannabiksen käytöstä tekien käyttäjästään hengenvaarallisen tappajan. Kannabiksen mainehaitan lisäksi, kampanja leimasi psykoosia sairastavat vakavaksi yhteiskunnalliseksi uhaksi.

Kannabiksen vaikutusta mielenterveyteen on tutkittu jo vuosikymmenten ajan. THL:n mukaan kannabiksen runsas käyttö altistaa ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle ja skitsofrenialle. Kuitenkin nykytiedon mukaan kannabis lisää skitsofreniaan sairastumisen riskiä vain niillä, jotka ovat sille jo valmiiksi alttiita. Eli jos sinulla on suvussa mielenterveyshaasteita, kuten masennusta tai skitsofrenian oireita, niin pysyisin kaukana kannabiksesta.

Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa henkilön todellisuudentaju heikentyy ja hän saa esim. erilaisia aistiharhoja. Psykoottisia oireita ja kokemuksia ilmenee monissa psykoottisissa sairauksissa kuten skitsofreniassa, mutta myös päihteet voivat laukaista oireiluja. Puhdas kannabispsykoosi voi olla hankala erottaa muista psykooseista, sillä sellaisen voi aiheuttaa myös päihteiden sekakäyttö.

Päihdekäytössä psykoosioireiden ilmaantumiseen vaikuttavaa moni tekijä: käytetty aine, aineen pitoisuus ja annoksen suuruus, käytön tiheys, kesto ja käyttötapa. Yleensä päihtymyksen aiheuttamat ei-toivotut psykoosioireet liittyvät pitkäkestoiseen ja suuriannoksiseen käyttöön tai yliannostuksiin. Yksilöllisen herkkyyden, kuten aikaisemman psyykkisen oirehdinnan, traumahistorian tai sukutaustan vuoksi psykoosioireita voi esiintyä satunnaisessa käytössä ja tavanomaisillakin annoksilla. 

Suurin osa kannabista kokeilleista ei kuitenkaan sairastu psykoosiin, mutta mikäli asia hermostuttaa, helpointa on sanoa kokonaan EI kannabikselle.

Katso meidän kattava tietopaketti kannabiksesta: https://www.youtube.com/watch?v=esrOAQ8UAyE

Miro

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.