Miksi päihteitä myydään?

Hei,

Kiitos hyvästä ja tosi mielenkiintoisesta kysymyksestä. Jos päihteet aiheuttavat lukuisia terveydellisiä haittoja ja päihdehaitat maksavat miljoonia terveydenhuollolle, miksi päihteitä edes myydään. Vastaus riippuu hieman siitä miten päihde määritellään.

Mikä on päihde ja mikä ei?

Farmakologisen määritelmän mukaan päihteiksi luetaan ilman hoidollista tavoitetta käytettävät aineet, jotka jollain tavalla vaikuttavat käyttäjän psyykkiseen toimintaan. Päihteet sisältävät erilaisia keskushermostoon vaikuttavia psykoaktiivisia yhdisteitä ja niiden nauttiminen aiheuttaa päihtymystilan. Päihtymystila voi olla euforinen, lamaava, piristävä, rentouttava tai aistiharhoja tuottava. Ennen kuin päässäsi raksuttavat rattaat kerkeävät hoksata, niin kyllä; kahvi ja suklaakin ovat farmakologisen määritelmän mukaan päihteitä. Esimerkiksi kahvissa vaikuttava aine on kofeiini, joka piristää käyttäjää vaikuttamalla keskushermostoon. Kahvi on kuitenkin täysin laillinen ja yhteiskunnassa hyväksytty päihde.

Kuka päihteitä myy?

Laajassa kuvassa päihteitä myydään rahallisen tai muun aineellisen pääoman tavoittelemisen takia. Usein lailliset yritykset, esim. kahvissa Juhlamokka tai vaikka tupakkateollisuudessa Philip Moris International pyrkivät maksimoimaan voittonsa myymällä oman tuoteperheensä tuotteita, jotka luetaan tässä kontekstissa päihteiksi. Samaa pätee laittomiin aineisiin. Suomessa laittomat huumausaineet kulkevat maahan pitkälti salakuljettajien kautta, jotka mielletään usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Suomen sisällä tyypillisesti rikolliset moottoripyöräjengit (ns. prosenttijengit) ovat sitten hoitaneet maan sisäisen jakelun.

Nykypäivänä jakelu on kuitenkin siirtynyt internetin pimeille markkinoille, jossa myös rikollisjengeihin kuulumattomat henkilöt harjoittavat eri asteista huumekauppaa. Se miksi joku myy laittomia päihteitä, on hyvin yksilökohtainen kysymys.

Jotkut myyvät huumeita rahoittaakseen omaa huumausaineiden käyttöään. On olemassa paljon huumeita käyttäviä henkilöitä, jotka ovat pudonneet yhteiskunnan kelkasta ja ovat ilman työpaikkaa tai asuntoa. Näillä henkilöillä on yleensä traumaattisia lapsuuden kokemuksia, mahdollisia mielenterveyden haasteita, ja huono lähiympäristö, joka puolestaan on ajanut käyttämään huumeita. Omaa huumeiden käyttöä rahoitetaan sitten esim. huumausaineita myymällä. Jotkut kokevat huumausaineiden myynnin olevan ainoa tapa tienata elanto, mikäli syystä tai toisesta normaali työnsaanti takkuaa.

On hyvä muistaa, että kaikki jotka myyvät huumausaineita eivät koe sen olevan “paha juttu”. Se voidaan kokea ns. “uhrittomana rikoksena” tai kevyenä hämäräbisneksenä, jolloin tarkasteluun tulisi laittaa oma moraalikäsitys. On tärkeää tiedostaa, että jokaisessa päihteessä, laittomassa tai laillisessa on omat haittansa sekä käyttäjälle että myyjälle.

Päihteiden määritelmästä tuli mieleen lyhyt Tiktok-video, jonka teimme joku aika sitten. Käy kurkkaa ja opi lisää!

@buenotok

Vastaus käyttäjälle @asdlollo IKUISUUSKYSYMYS! Entä pitäskö päihteiden sijaan puhua stimulanteista? ☕🤔 #kahvi #päihteet #kofeiini #buenotok #suomitiktok

♬ alkuperäinen ääni – BuenoTalk

Miro

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.

Miten huumeita valmistetaan?

Huumausaineet, tuttavallisemmin huumeet ovat aineita, valmisteita ja kasveja, jotka määritellään huumausaineasetusten mukaan, ja joihin kuuluvat mm. kannabistuotteet, keskushermostoa lamaavat aineet, kiihdyttävät stimulantit ja hallusinogeenit. Huumausaineiden määrittelyyn vaikuttavat kansalliset lainsäädännöt ja YK:n yleissopimukset. Sopimukset ratifioineet maat saavat kuitenkin jonkin verran säädellä omaa huumausainepolitiikkaansa, jonka vuoksi esimerkiksi huumeiden hallussapidon rangaistavuudella on maiden välillä eroja.

Huumeita valmistetaan mm. synteettisesti kemiallisista raakaineista (esim. amfetamiini ja sen johdokset), tai niitä voi valmistaa kasveista esim. kannabiksen, kokaiinin ja heroiinin tapauksessa. Synteettisiä huumeita valmistetaan laboratorioissa tai ihan kotona, esimerkiksi asuntoautossa (Breaking bad -viittaus). Muuntohuumeet tai design-huumeet ovat puolestaan huumausaineiden erilaisia kokeellisia muunnoksia, joita saadaan alkuperäisen aineen kemiallista rakennetta muokkaamalla. Muuntohuumeet eroavat huumausaineista siten, että ne eivät ole vielä valvonnan piirissä, eikä niitä ole luokiteltu huumausaineiksi alkuperäisissä huumausainesopimuksissa.

Synteettiset huumeet sisältää eri kemikaaleja, joita kuljetetaan esimerkiksi Kiinasta ja Venäjältä eri reittejä pitkin Keski-Eurooppaan ja Suomeen. Viranomaisten on hankala pysyä valmistusaineiden perässä, sillä niitä käytetään myös täysin laillisiin tarkoituksiin.

Huumausaineet ovat olleet kotimaassa yleinen puheenaihe, sillä niistä johtuvat kuolemat ovat olleet nousussa. 2021 huumeisiin kuoli 287 henkilöä, joista valtaosa oli tapaturmaisia myrkytyksiä. Tyypillinen yliannostuskuolema johtuu huumeiden ja lääkeaineiden yhteiskäytöstä, jossa huumausaine ylittää elimistön kyvyn metaboloida aine, jolloin se aiheuttaa myrkytystilan. Suomessa yleisin syy huume- ja lääkekuolemille on buprenorfiini-niminen opioidi, joka yleensä nukkuessa lamaa hengityksen, jolloin käyttäjä menehtyy.

Mikäli aihe jäi vielä mietityttämään, tässä hyvä video huumeisiin liittyen:

Miro

Sinun antama palaute on meille hyödyllistä. Kerro mitä mieltä olit vastauksesta.