Rajoja rikkovat opiskelijaperinteet

Somevaikuttaja Natalia Salmela nosti marraskuun lopussa keskusteluun naisiin kohdistuvan asiattoman käytöksen muutamissa teekkarijärjestöissä. Monet ovat osallistuneet keskusteluun kertomalla vuosien mittaan tapahtuneista tilanteista niin sosiaalisessa mediassa kuin mm. Ylen tekemän jutun kommenttipalstalla.

Natalia Salmelan Instagram-tilin kohokohdassa Naisviha löytyy esimerkkejä asiattomasta käytöksestä.
Natalia Salmelan Instagram-tilin kohokohdassa Naisviha löytyy esimerkkejä asiattomasta käytöksestä.

Myös ylioppilaskunnat ja muut opiskelijajärjestöt ovat ottaneet asiaan kantaa. On hienoa, että ihmiset haluavat jakaa kokemuksiaan ja niistä käydään pääasiassa asiallista keskustelua. Itse keskustelun aihe on monelle vaikea ja surullinen. Monet ovat kommentoineet, ”vieläkö tätä tapahtuu”?

Opiskelijayhdistykset ovat itsenäisiä, korkeakouluista riippumattomia toimijoita. Se millaiset perinteet ja kulttuurit näiden toimijoiden tapahtumiin muodostuu, on jäsentensä ja menneiden vuosien summa, mikäli toiminnan pelisääntöjä ei pysähdytä tarkastelemaan kriittisesti. Tähän riittää syitä, sillä kyseessä on korkeakoulu- ja opiskelijayhteisö.

Merkittävä osa tästä tutustumisesta tapahtuu opiskelijajärjestöjen ja -tuutoreiden järjestämässä vapaa-ajan toiminnassa. Uusien opiskelijoiden tullessa mukaan yhteisöön, he ovat lähtökohtaisesti innoissaan uudesta elämänvaiheesta, ja odottavat innolla tutustumista uusiin ihmisiin.

Psst… Onko sinulla joku päihteisiin liittyvä kysymys? Kysy meiltä täältä anonyymina! Katso samalla vastauksemme aiemmin esitettyihin kysymyksiin.

Osa meistä rakastaa yllätyksiä, mutta ani harva tapahtumia, joiden sisältö on mysteeri ja voi sisältää nöyryyttäviä elementtejä. Moni opiskelija jättää osallistumatta ”mysteerikastajaisiin” jo pelkän konseptin perusteella. Kerron teille salaisuuden: tapahtumaan/toimintaan on helppo ja mukava osallistua, kun on etukäteen tiedossa, millaisesta tilaisuudesta on kyse. Näin on mahdollista päätellä, onko toiminta kiinnostavaa juuri minulle.

Väitän, että meistä kaikki on joskus ollut tilanteessa, jossa on kannustettu tekemään jotain, mitä ei haluaisi. Osalle kokemus on voinut olla itsensä ylittämistä ja toiselle traumaattinen kokemus. Tässä piilee jutun ydin, emme voi tietää reaktiota etukäteen.

Parhaat vinkit opiskelijatapahtuman järjestämiseen

Järjestäessäsi tapaamista/tapahtumaa kerro millaiset toimintatavat eli pelisäännöt koskevat toimintaa. Kerro millaisesta tilaisuudesta on kyse, ja keneltä saa apua mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Mahdollisuuksien mukaan kysy osallistujilta etukäteen, mitä he toivovat toiminnalta. Jos toiminnan tavoitteena on toisiin tutustuminen ohjatusti, suunnittele, miten tämä tehdään keskustelun keinoin. Pareittain tai pienryhmissä, ryhmien kokoonpanoa ohjatusti vaihdellen. Tutustumisen ei tarvita ponileikkiä, riisuuntumista, piimää, hassuja asuja, raakoja kanamunia tai benjihyppyä. Älä syytä holitonta, herkkää, tai ryhmätoimintaa pelkäävää ”valittajaksi” tai ”ilonpilaajaksi”, vaan pohdi miten kaikkien on mahdollisimman helppo osallistua.

Opiskelijaperinteet haalarissa: merkkejä, joissa lukee esimerkiksi varo darraa, sidukatti, miten meni niinku omasta mielestä.

Kyllä bilettää ja hassutella saa, kunhan on tehty selväksi, että toimintaan ei kuulu painostaminen tai epäasiallinen käytös. Humalaa ei saisi koskaan käyttää oikeutuksena huonolle käytökselle. Jos näin tehdään, siirretään vastuu omasta toiminnasta humalalle, kun oikeasti olisi aika katsoa peiliin.

Asiattomista opiskelijaperinteistä on kyettävä luopumaan. Hyvä hetki pysähtyä tutkiskelemaan perinteiden päiväystä on, kun niistä annetaan kielteistä palautetta. Virhearvioiden tekeminen tapahtumia järjestäessä on inhimillistä, mutta opiskelijoiden kaltoinkohtelu perinteeksi kutsumalla ei ole sitä. Itse asiassa se pilaa mainioiden opiskelijaperinteiden ja -toiminnan maineen.

Ratkaisuja korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille:

  1. Päivitä viesti ja tee pelisäännöt. Tehkää esimerkiksi huoneentaulu, joka kokoaa oleellisimmat toimintatavat. Esimerkin löydät KUPLA-hankeen sivuilta. Jos haluatte paneutua aiheeseen tarkemmin, tarkasta esimerkiksi opiskelijoiden päihdeohjelma, järjestyssäännöt sekä, yhdenvertaisuus- ja saavutettavuusohjelma.
  2. Kouluttaudu, ja järjestä koulutuksia yhteisöllesi edellä mainituista teemoista vähintään vuosittain. Valmiit koulutusmallit tuutoreiden ja opiskelijajärjestötoimijoiden kouluttamiseen löydät KUPLA-hankkeen sivuilta.
  3. Puhu ja viesti yhdenvertaisista toimintatavoista kursseilla, käytäväkeskusteluissa, etä/läsnäseminaareissa, tapahtumissa jne.
  4. Ota vastaan toiminnasta saatu palaute
  5. Osoita että palaute on johtanut toimenpiteisiin
  6. Puutu aina huonoon ja asiattomaan käytökseen (jokaisen velvollisuus) ja ilmoita siitä myös tapahtuman/tapaamisen järjestäjälle

Emmi Lehtinen
Koulutussuunnittelija
EHYT ry, KUPLA-hanke

Miksi jotkut ihmiset on ihan sekaisin ostarilla tai metrossa?

Päihteiden käyttöä koskevissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa ollaan yhä useammin kiinnostuneita siitä, miten käytön aiheuttamat haitat vaikuttavat muihin ihmisiin. Niissä on kysytty muun muassa vastaajien kokemuksia päihtyneiden ihmisten aiheuttamista haitoista julkisilla paikoilla – esimerkiksi peloista, ahdistelusta ja erilaisesta muusta fyysisestä tai psyykkisestä häirinnästä.

Saatujen tulosten perusteella yli miljoona suomalaista pelkää päihtyneitä ja lähes yhtä moni on joutunut päihtyneen ahdistelemaksi. Vielä suurempaa määrää on häirinnyt päihteiden käytön aiheuttama roskaaminen ja muu epäsiisteys. Kun tuloksia on vertailtu muihin Pohjoismaihin, Suomessa päihtyneiden pelkääminen on ollut yleisempää kuin muualla.

Kaksi nuorta istuvat ostoskeskuksen lattialla.
Vaikka asumme samassa kaupungissa, koemme sen hyvin eri tavoin. Mutta se on kuitenkin meidän #kaikkienkaupunki.

Nuorten keskuudessa, 15-29-vuotiailla, haittakokemuksia on enemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Esimerkiksi melkein puolet, 44 prosenttia, nuorista naisista on kertonut joutuneensa päihtyneen ahdistelun ja kiusaamisen kohteeksi melko usein. Hyvin suurta osaa nuoria häiritsevät myös päihtyneiden oksentelu, virtsaaminen ja roskaaminen, ja tässä ei ole suuria eroja sukupuolten välillä. Häirintä voi olla myös haukkumista ja solvaamista, ja joskus vastanneisiin nuoriin on käyty jopa käsiksi.

Miksi ihmiset ovat päihtyneinä kaduilla?

Joskus kyse on vaan hieman pitkäksi venähtäneestä juhlinnasta, ja ihminen luultavasti katuu huonoa käytöstään seuraavana päivänä. Toisaalta, suomalaiseen päihdekulttuuriin on perinteisesti kuulunut vahva humalajuominen, joka sallii erilaisen mokailun ja jopa huonon käytöksen.

Meillä humalajuomiseen jopa rohkaistaan erilaisilla yhteisillä rituaaleilla, kun taas käytön hillitsemiseen ei ole vastaavia sosiaalisia normeja. Tämä taas lisää todennäköisyyttä, että päihteiden käyttö riistäytyy myös sivullisia häiritseväksi käytöksi.

Syy, miksi asialle ei tehdä mitään, on tässä tapauksessa siis se, että olemme tottuneet tällaisiin haittoihin ja jopa ymmärrämme niitä: ”jokaisella menee joskus yli”. Tämä voi selittää myös sitä, miksi nuoret kokevat enemmän haittoja kuin vanhemmat ikäryhmät: heille vastaavaa tottumusta ei ole vielä muodostunut. Ja tietenkin hyvä niin.

Hyvin suuri osa julkisilla paikoilla tapahtuvasta häiritsevästä päihteiden käytöstä liittyy kuitenkin johonkin aivan muuhun kuin satunnaiseen juhlimiseen. Näillä ihmisillä päihteidenkäyttö ei ole enää hallinnassa, ja seurauksena on voinut olla opiskelu- tai työpaikan tai jopa asunnon menettäminen.

Ihmisillä ei ole enää ehkä muita paikkoja viettää aikaa kuin katu tai muut julkiset tilat, ja tällöin päihteiden käyttökin tapahtuu näissä paikoissa. Hallinnan mentyä on myös hyvin vaikea pitää enää huolta itsestä, muista ja ympäristöstä.

Miksi asialle ei tehdä mitään?

Päihderiippuvuus (alkoholi tai huume) on itse asiassa diagnosoitu riippuvuussairaus, joille on ominaista päihteen jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista.

Riippuvuus voi olla fysiologinen, jolloin ihmisellä ilmenee päihteen käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä eriasteisia ja usein hyvin voimakkaita vieroitusoireita. Niin sanottu vieroitusoireyhtymä saa henkilön usein jatkamaan päihteiden haitallista käyttöä, jonka seurauksena vieroitusoireet saattavat olla entistä pahemmat. Noidankehä on valmis.

Ihmiselle saattaa kehittyä myös psykologinen riippuvuus, jolloin päihteiden käyttö on tapa paeta esimerkiksi ahdistus- tai masennusoireita tai merkityksettömyyden tunteita. Surullista tässä on se, että nämä tunnetilat väistyvät vain hetkellisesti ja pidemmällä aikavälillä päihteiden käyttö vain pahentaa näitä tunteita. Käyttöä voi olla kuitenkin enää vaikea lopettaa, koska riippuvuus on syntynyt.

Osalla päihteiden käyttö on alkanut jo hyvin nuorena, ja malli käyttöön on opittu ehkä vanhemmilta ja jopa isovanhemmilta. Tutkimuksissa puhutaan huono-osaisuuden ylisukupolvisuudesta, jonka seurauksena esimerkiksi vanhempien ongelmallinen päihteiden käyttö ja muut siihen liittyvät ongelmat voivat siirtyä heidän lapsilleen.

Esimerkiksi, kun tutkimuksissa on haastateltu kaduilla päihtyneinä olevia ihmisiä, niissä on tullut ilmi, ettei osa ole koskaan elänyt ns. normaalia elämää. Koulut ovat saattaneet jäädä peruskouluun tai jopa kesken eikä ihmisillä ole minkäänlaisia suunnitelmia tulevaisuudelleen. Vanhemmat eivät pysty auttamaan, koska heillä ongelmat voivat olla vielä pahemmat.

Miksei heitä auteta?

Päihdeongelmat ja niiden hallinta ovat askarruttaneet tutkijoita, viranomaisia ja päättäjiä koko Suomen itsenäisyyden ajan ja sitä ennenkin. Eri aikoina on ollut ollut myös erilaisia keinoja hallita ongelmia.

Vuosina 1919-1937 Suomessa oli esimerkiksi kieltolaki, joka kielsi alkoholipitoisten aineiden nauttimisen, valmistuksen, maahantuonnin, myynnin, kuljetuksen, anniskelun ja varastossapidon muissa kuin lääkinnällisissä, tieteellisissä tai teknillisissä tarkoituksissa.

Tarkoituksena oli raitistaa koko Suomi, mutta lain vaikutus oli lopulta täysin päinvastainen. Salakuljettajat toivat ulkomailta Suomeen ennennäkemättömät määrät ulkomaista alkoholia, ja alkoholin juominen jatkui ja jopa lisääntyi. Myös rikollisuuden ja muiden haittojen määrä kasvoi rajusti.

Se, miltä kaupunkimme näyttää, riippuu mistä näkökulmasta me sitä katsomme. Mutta se on kuitenkin meidän #kaikkienkaupunki.

Kieltolain jälkeen ongelmiin pyrittiin vastaamaan kiristämällä päihteitä ongelmallisesti käyttävien yhteiskunnallista kontrollia. Käyttö nähtiin moraalisena paheena ja huonona käytöksenä, ja ihmisiä saatettiin laittaa pitkäksikin aikaa erilaisiin työlaitoksiin tavoitteena lopettaa päihteiden käyttö ns. pakolla. Näin ei useinkaan kuitenkaan käynyt vaan päästyään ulos laitoksista ihmiset jatkoivat ongelmallista käyttöään ja elämäntapaansa.

1960-luvun aikana kaupunkien metsiin tai muilla joutomaille muodostui alkoholistien hökkelikyliä, joilla ihmiset elivät täysin yhteiskunnan ulkopuolella ja kärsivät erittäin vakavista ongelmista. Tässä joukossa oli muun maussa sodassa rintamalla olleita veteraaneja. Osa oli muuttanut maaseudulta kaupunkiin työn perässä, mutta jääneet pian työttömiksi.

1960-luvun aikana herättiin kontrolli- ja pakkokeinojen käytön liiallisuuteen ja niitä ryhdyttiin kyseenalaistamaan ihmisoikeuksia ja -arvoa alentavina. Myös käsitys päihdeongelmasta asiana, johon yksilö tarvitsi apua ja tukea, vahvistui.

Vuodesta 1987 lähtien Suomessa on korostettu päihdeongelmien hoitoa. Pakon ja laitoksiin laittamisen sijasta on haluttu korostaa hoidon vapaaehtoisuutta. Tällä hetkellä Suomessa on tarjolla erilaisia päihdehoidon muotoja, joissa saa apua päihdeongelman hoitoon ja hallintaan.

Ongelma on kuitenkin se, että näihin paikkoihin ei ole aina helppo päästä. Esimerkiksi ensin hoidon tarvetta arvioidaan ja sitten pitää jonottaa vapaana olevaan hoitopaikkaan. Tässä voi mennä kuukausia, ja monet luovuttavat.

Riippuvuus myös uusiutuu usein ja hoitoa tarvittaisiin enemmän kuin yhden kerran. Tähän ei kuitenkaan aina löydy rahaa. Esimerkiksi kuukausi päihdekuntoutuslaitoksessa maksaa noin 6 000 euroa. Osalla on muitakin ongelmia kuin päihteet, ja jos niihin ei saa apua, niin päihdeongelmakin uusiutuu helposti. Päihdeongelmaa onkin kutsuttu ilkeäksi ongelmaksi, johon ei löydy helppoja ratkaisuja.

Pitääkö ongelmia vain sietää?

Huonoa käytöstä ja ahdistelua ei tarvitse hyväksyä, mutta joskus asioita pitää sietää, sillä asia ei ole aina sinun eikä välttämättä häiriötä aiheuttavankaan kontrollissa. Varsinkin vakavista päihdeongelmista kärsivien, joita näkee juuri ostareilla ja muilla julkisilla paikoilla, tilanne on vaikea, ja liiallinen kontrolli, paheksunta ynnä muu vain lisää heidän ulkopuolisuuden tunnettaan. Asian tiedostaminen voi kuitenkin auttaa oman sietokyvyn ja ymmärryksen kasvattamisessa.

Henkilön jalat rullaportaissa.
Monia pelottaa ja häiritsee julkisissa tiloissa näkyvä päihteiden käyttö. Harva viettää aikaa päihtyneenä kadulla kuitenkaan huvikseen. Kaupungin asukkaat voivat olla erilaisia, mutta olemme kaikki yhtä tärkeitä. #kaikkienkaupunki. Lue lisää: www.kaikkienkaupunki.fi

Se, mihin voimme vaikuttaa, on, miten yhteiskunnassa hallitaan päihdeongelmia. Esimerkiksi jos haluat, että kadulla olevat päihdeongelmista kärsivät ihmiset saisivat enemmän apua, kannattaa äänestää poliitikkoja, jotka ohjaisivat rahaa ja verovaroja päihde- ja mielenterveyspalveluihin, syrjäytymisen ehkäisyyn tai lasten ja nuorten ja heidän perheittensä tukemiseen. Sama pätee myös, jos haluat turvallisemman ja viihtyisämmän kaupungin.

Usein järjestyshäiriöitä ratkomaan tai taltuttamaan halutaan esimerkiksi poliisi tai vartija. Tällainen valvonta ei kuitenkaan ratkaise ongelmia kuin korkeintaan väliaikaisesti. Ongelma saattaa myös siirtyä toiseen kohtaan kaupunkia. Se ei siis häiritse ehkä enää sinua, mutta muita.

Sen sijaan, kaupungin tekeminen eläväksi ja viihtyisäksi esimerkiksi penkein, istutuksin ja erilaisia tapahtumia voi vaikuttaa myös kadulla olevien ihmisten käytökseen. Apua voi ohjata myös kadulle erilaisin jalkautuvan ja etsivän työn keinoin.

Riikka Perälä
asiantuntija
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Erityisalaani on huumepolitiikka, huumetyö ja haittojen vähentäminen.


Nuorisoväkivaltaa kaduilla

Viime viikkoina on ollut tiedotusvälineissä paljon puhetta katuväkivallasta ja erityisesti Helsingissä pyörivästä 100-150 nuoren jengistä. Useiden lehtien pääkirjoituksissa, asiantuntijoiden lausunnoissa ja kaupunkilaisten haastatteluissa on asiaa käsitelty useasta näkökulmasta. Monessa kauhistellaan tilannetta, mikä on tietysti ymmärrettävää, mutta useassa lehtijutusta jää vähän köyhä jälkimaku. Ilmiö tiivistetään korona-ajan ilmiöksi ja maahanmuuttajien aikaansaamaksi, mitä se ei todellisuudessa ole.

Uutisotsikoita eri lehdistä ja uutissivustoilta.

Olen tähänkin blogiin kirjoitellut omasta nuoruudestani, ajastani Itä-Helsingissä. Silloinkin kaduilla tapeltiin ja oikein kunnolla. Eikä vaan Helsingissä, vaan 90-luvulla levottomuuksia oli myös mm. Oulussa. 2000-luvun alussa oli levottomuuksia ja 2010 uutisoitiin ainakin Espoossa liikkuvasta ryöstelevästä nuorisojoukosta. Samaa uutisointia löytyy oikeastaan siitä asti, kuin Suomessa on uutisia tehty.

Samaa keskustelua on siis käyty jo oikeastaan 100 vuotta, mutta aina välillä se unohtuu. On harmillista, että vasta kun jotain uutiskynnyksen ylittävää väkivaltaa tapahtuu, asiasta keskustellaan julkisesti. Jos puhutaan Helsingin rautatieaseman tai Itäkeskuksen Tallinnanaukion levottomuudesta, ei se tule yhdellekään nuorten kanssa töitä tekevälle yllätyksenä. Ongelmia oli omassa nuoruudessani 90-luvulla ja niitä on edelleen. Välillä on toki ollut rauhallisempia hetkiä, riippuen siitä, mitkä nuorisokulttuurin sen hetkiset trendit ovat olleet.

Suomessa ei ole koskaan ollut näin turvallista

Nuorten tekemiä rikoksia on tilastoitu yhtenäisesti vuodesta 1995. Koko tilastohistorian aikana on nuorten tekemät rikokset vähentyneet. Pari vuotta sitten uutisoitiin, että “Pahamaineinen nuoriso uhkaa kadota”, koska nuorisorikollisuus on vähentynyt niin paljon. Isossa kuvassa Suomen nuorilla menee siis tällä(kin) elämän osa-alueella paremmin kuin koskaan. Helsingissä alaikäisten tekemien henki- tai pahoinpitelyrikosten yhteismäärä on laskenut viime vuodesta, mutta henkirikoksesta epäiltyjä nuoria on vuonna 2020 ollut enemmän kuin vuosi sitten. Tästä huolimatta emme elä mitään väkivallan nousukautta, pikemminkin päinvastoin.

Uutisista saattaa kuitenkin saada sellaisen kuvan, että asiat ovat menossa huonompaan suuntaan. Uutiset kun kertovat aina jostain poikkeavasta. Rauhallinen ilta ei ole uutinen, mutta kolmen nuoren nyrkkitappelu on. Nykyään, kun uutisvirta on entistä nopeampaa, niin myös entistä pienemmistä tapahtumista löytyy juttuja. Tämän vuoksi meistä saattaa hyvinkin tuntua, että väkivalta on lisääntynyt. Lisäksi somessa liikkuu tietoja ja huhuja entistä nopeammin. Mitä raflaavampi tarina, sitä enemmän ihmiset voivat pöyristyä, ja sitä enemmän juttu saa jakoja.

Tämä ei tarkoita, etteikö Suomessa olisi väkivaltaisia nuoria. Totta kai on, ja on aina ollut. Tätä ongelmaa ei saa vähätellä! Samaan aikaan on menossa ilmiö, jossa suurimmalla osalla nuorista menee paremmin kuin koskaan ja pienellä vähemmistöllä huonommin kuin aikoihin. Molemmat ääripäät ovat olemassa yhtä aikaa, ja todellisuudessa suurin osa nuorista osuu näiden ääripäiden väliin. 100-150 väkivaltaisen nuoren joukko on kuitenkin aika pieni. Helsingissä kun asuu 10-18-vuotiaita nuoria noin 50 000.

Helsingin rautatieaseman ovet pimeänä iltana.
Kuva: MInna lehtinen

Mutta entä ne maahanmuuttajat

Yksi ikävin piirre keskustelussa on ollut, taas ja jälleen kerran, maahanmuuttajien syyllistäminen. En edes mene tässä tarkemmin siihen, miksi kaikkien ulkomaalaistaustaisten niputtaminen termin “maahanmuuttajat” alle on ongelmallista. Mutta koko nuorisoväkivaltaongelman niputtaminen ulkomaalaistaustaisten syyksi tai seuraukseksi on vähintäänkin ymmärtämättömyyttä. Ja pahimmillaan puhdasta populismia, jolla ajetaan vain omaa agendaa.

Helsingin 15-vuotiaista nuorista on eri tavoilla ulkomaalaistaustaisia noin viidennes. Mutta tarina ei lopu siihen. Suurin osa tästä porukasta, noin 70 %, on syntynyt Suomessa. Tämä pieni fakta tuppaa unohtumaan, kun ongelmat laitetaan joko “hallitsemattoman maahanmuuton” tai “huonosti hoidetun Euroopan pakolaiskriisin” syyksi. Nämä nuoret ovat siis asuneet koko elämänsä Suomessa ja käyneet läpi suomalaisen koulutusjärjestelmän. Jos siis haluaa syyllistä etsiä, niin ehkä ongelmia voisi etsiä jostain vähän lähempää kuin maahanmuutosta…

Todellisuudessa samoista ongelmista voivat kärsiä kaikki nuoret syntyperästä riippumatta. Se, miksi ulkomaalaistaustaiset ovat esimerkiksi nuorten pahoinvoinnin tilastoissa yliedustettuina, onkin kohtalaisen monimutkainen yhtälö. Voisiko pahoinvointi johtua vaikka siitä, että monesti he tulevat köyhemmistä perheistä, kun vanhemmat eivät saa töitä syrjivillä työmarkkinoilla? Voisiko pahoinvointi johtua vaikkapa heidän kokemasta syrjinnästä koulussa ja hyväksymisen puutteesta? Tai siitä, että joutuu taistelemaan oman hyväksynnän puolesta? Tai siitä että jo peruskoulussa on nähtävissä rakenteellisia ongelmia ja suoranaista rasismia? Toivottavasti ymmärrätte ongelman monimuotoisuuden, jota ei ihan muutaamaan lauseeseen voi tiivistää…

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Suurin syy nuorten väkivallantekoihin on ulkopuolisuuden tunne ja näin on ollut aina. Jos elämässä ei ole sisältöä, tai toivoa paremmasta, niin väkivaltaan on helppo turvautua. Kavereiden tai “muun jengin” silmissä väkivallalla voi saada arvostusta. Se tuntuu hyvältä, jos arvostusta ei ole mistään muualta saanut. Nyt on uutisoitu, että nuoret ovat ryöstäneet ihmisiä saadakseen esimerkiksi merkkivaatteita. Ei niitä vaatteita huvikseen haluta, vaan sen vuoksi, koska kalliista vaatteista on tullut statussymboleja. Niilläkin saa arvostusta muiden nuorten keskuudessa. (Tämä on muuten pelottava ilmiö, jota pitäisi pohtia tarkemmin, mutta ei nyt).

Kolmen nuoren selät kävelemässä pimeässä.
Kuva: Iida

Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on siis vähentää ulkopuolisuuden tunnetta. Se vaatii resursseja niin kouluihin, harrastuksiin kuin nuorisotyöhön. Positiiviset kokemuksen kuulluksi tulemisesta, ryhmään kuulumisesta ja aikuisten ja/tai muiden nuorten arvostuksesta pitäisi kuulua kaikille nuorille. Tämäkään ei ole mikään uusi oivallus, sillä samaa resurssipulaa on podettu jo ainakin 90-luvun lamasta asti, jos ei myös ennen sitä. Fakta on se, että jos me haluamme auttaa ja puuttua ongelmiin, niin siihen tarvitaan työvoimaa, joka maksaa.

Pitää myös olla rehellinen itselleen. Vaikka järjestelmä olisi kuinka hyvä, niin aina löytyy rakoja, joiden välistä tippua. Siihenkin pitää varautua. Pitää luoda oikeasti toimivat polut pois ahdingosta jos, ja kun, nuoria sinne tippuu. Nykyinen järjestelmä perustuu lähinnä ongelmiin puuttumiseen, mutta jos ei ole riittävän isoja ongelmia, niin apuakin on vaikea saada. Pitäisi löytyä tapa auttaa jo siinä vaiheessa, kun ongelmat eivät ole kasvaneet liian suureksi.

Pahimmat ja parhaimmat seuraukset

Pahimmillaan nuorten väkivaltainen käytös johtaa noidankehään: Nuoret voivat pahoin, jonka vuoksi he oireilevat väkivallalla. Tästä syystä ihmiset kokevat pelkoa, jonka takia nuoria ei uskalleta kohdata. Seurauksena nuoret tuntevat entistä enemmän ulkopuolisuuden tunnetta ja voivat entistä pahemmin. Vielä jos asiasta uutisoidaan uhkakuvia luoden, yksinkertaistaen ja pelkoa lietsoen, on soppa valmis. Itse olen ihan fiksuilta ihmisiltä kuullut kommentteja, että ei sinne Helsingin keskustaan nyt uskalla mennä (keskellä kirkasta päivää), kun siellä on niitä rikollisia nuoria niin paljon. Vaikka kyllä sinne vielä pari viikkoa sitten uskalsi mennä iltaa viettämään…

Itse toivoisin, että seurauksena olisi ymmärrystä nuoria kohtaan. Nuorten pahoinvointi ei ole nuorten, vaan aikuisten syytä. Me aikuiset päätämme, mihin resursseja riittää. Me aikuiset päätämme, miten nuoria kohdellaan. Me aikuiset luomme sen ilmapiirin, jossa nuoret elää. Me aikuiset olemme vastuussa niin omista lapsistamme kuin kaikista muistakin nuorista. On ihan turha väittää, etteikö asialle voisi tehdä mitään. Kyse on vain siitä, miten paljon me aikuiset oikeasti haluamme auttaa.

– Mikael

Väsymyksen juurisyy?

Lähiaikoina mielessä on pyörinyt uupumus ja väsymys. Erityisesti loppuun palaminen tai ns. ”burn out” kiinnostaa (kiinnostuksen kohteensa kullakin :D). Aiheesta puhutaan paljon ja siitä on kirjoitettu kivoja kirjoja. Osan olen lukenutkin, jotain olen oppinut. Mutta silti mielessä risteilee monia kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Uupumuksesta puhuttiin varsinkin ennen siten kuin se olisi täysin töihin ja työelämään liittyvä ilmiö ja muut mielenterveyden ongelmat sitten erikseen ja vapaa-ajalla. Eli työuupumus ilmenee, kun tekee hurjasti töitä, ja sitten väsyy. Nykyään ihminen nähdään jo kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Pahantuulinen koira viltin sisällä.
Psst… Onko sinulla joku JAKSAMISEEN liittyvä kysymys? Kysy meiltä täältä anonyymina! Katso samalla vastauksemme aiemmin esitettyihin kysymyksiin.

Melkein jokainen tuntuu olevan jossain vaiheessa burn-outin partaalla, uupunut tai sanoittaa pohjatonta väsymystä jotenkin muuten. Itsekin olen käynyt elämässä läpi vaiheita, jolloin on tapahtunut liikaa turhan lyhyen ajan sisällä. Silloin olisi ollut viisainta painaa jarrua ja ottaa aikaa itselle, joskus niin teinkin. Toisinaan lähinnä painoin eteenpäin entistä nopeampana; ihmetellen samalla miksi mikään ei oikein onnistu. Aina pysähtyminen se ei ole mahdollista, tai varoituskellojen kilkatusta ei edes kuule, kun on niin paljon meneillään. Johtaako oman kehon liiallinen kuormitus väistämättä uupumiseen? Ja miksi sitten?

Nykyäänhän meillä pitäisi kai olla asiat suht hyvin, ainakin täällä Suomessa. Ei ole maanjäristyksiä, maanvyöryjä, kulkutauteja (okei, korona on), väkivaltaisia jengejä ainakaan ihan hirveästi eikä sotia. Mitä meillä sitten on? No älylaitteet ainakin, internet-yhteydet ja loputon määrä tietoa saatavilla jokaiselle, joka vaan jaksaa etsiä. Meillä on puhdasta vettä ja luontoa, kattava sosiaaliturva ja mitä kaikkea. Meidän pitäisi olla kai maailman onnellisimpia. Ainakin Suomi rankattiin kolmatta kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi world happiness report-tutkimuksessa.

Kun asiantuntijoilta kysytään, uupumus johtuu nykyihmisellä useimmiten riittämättömyyden tunteesta. On loputtomasti vapautta, valinnanvaraa, vegaaniruokaa ja vaihtoehtoja. Pitäisi olla aina tavoitettavissa, kehittyvä ja dynaaminen ja tiedostava. Moni kokee odotukset kohtuuttomiksi ja ristiriitaisiksi. Itseä on lähes mahdoton olla vertaamatta muihin. Ajatus siitä, että jokaisella elämän osa-alueella pitäisi koko ajan olla menossa johonkin suuntaan ja aina pitäisi olla kivaa, on kieltämättä todella raskas.

Pariisin Metropolitain-metroaseman portaat yöaikaan.

Hävettääkö?

Joskus uupumuksen ja suorittamisen taustalla voi olla häpeä. Kiinnostuin itse häpeästä aiheena joskus vuonna X kun vielä opiskelin, ja jouduin lukemaan aiheeseen liittyviä juttuja. Kävipä ilmi, että häpeä on suomalaisille lähestulkoon kansallistunne ja osa identiteettiämme. Kaikkea on osattu aikojen saatossa hävetä: junttiuttamme, suomalaisuuttamme, ruokakulttuuriamme… lista on pitkä. Suomalaisilla oli pitkään tapana puhua itsestään vähättelevään sävyyn: kuin olisimme joku haiseva kompostikasa Euroopan takapihalla. Sietäisimmekin hävetä ja unohtua tänne. ”Euroopassa niillä on kulttuuria ja naiset on kauniita ja miehet komeita, me täällä vaan mämmiä syödään ja viinaa juodaan”-tyyliset puheenparret ei varmaan ole mitenkään kuollet sukupuuttoon vieläkään. Kaiken lisäksi häpeä vielä periytyy isältä pojalle. Se pesiytyy välttelevään katseeseen, vihaiseen mulkoiluun ja tunteeseen siitä, että ei tule kohdatuksi sellaisena, kuin oikeasti on.

Pipopäinen mies on peittänyt kasvonsa käsillään.

Häpeä on niin kipeän polttava tunne, että se peittyy jonkun muun toiminnan alle. Itseä pyritään suojelemaan häpeän tunteilta viimeiseen asti. Joskus se tehdään piiloutumalla muiden katseilta. Toisinaan taas luomalla suorittamiseen ja täydellisyydentavoitteluun perustuva minäkuva. Se toimii ikään kuin laastarina kuristavaa häpeää vastaan.

Tunteena häpeä ei ole täysin turha. Se auttaa ymmärtämään yhteisöjen sääntöjä, normeja ja lakeja. Se on auttanut kautta historian sosiaalista laumaeläintä ymmärtämään kirjoittamattomia sääntöjä, ja sopeutumaan osaksi yhteiskuntaa. Mutta jossain vaiheessa se voi muotoutua ongelmalliseksi. Ehkä siinä vaiheessa, kun joku yksittäinen teko ei aiheuta hetkellistä häpeää tai nolostumista, vaan alkaa olla häpeissään omasta olemisestaan.

Häpeä lievittyy myötätunnon avulla. Ne ovat ikään kuin toistensa vastamyrkyt. Toinen luo yhteyksiä, lämpöä ja valoa ympärilleen. Toinen taas katkeruutta, vihaa ja yksinäisyyttä.

Tämmöisiä mietin tällä viikolla, toivon sulle mukavaa marraskuuta, kaikkine harmaan sävyineen 😊

-Anni

Joulu on kiusoittelun aikaa!

DING DING DING joulu lähestyy! Spontaani ajatuksesi saattaa olla, että nyt siellä kirjoittelee taas yksi sellainen JOULUFRIIKKI. En varsinaisesti sanoisi olevani joulufriikki (ehkä ihan vaan friikki), mutta ympärilläni kyllä elelee sellaisia ja onhan se joulu nyt ihan kiva, myönnetään. Siinä on tietty oma fiiliksensä MUTTA…

Hassua joulussa on, että se tuntuu kestävän puoli ikuisuutta, mutta kuitenkin se ns. kliimaksi kestää vain todella pienen hetken. Eri ihmisillä tämä kliimaksi on varmasti eri kohdissa. Jollain se saattaa olla siinä ruokailun yhteydessä, jollain lahjojen avaamisesssa ja jollain ehkä siinä, kun se vihdoin ja viimein poistuu seurastamme. Ja jos rehellisiä ollaan niin kaikki muu mitä jouluun kuuluu, onkin sitten sieltä ja syvältä.  

LOPUTON KIUSAUS

Joulu on varsinaista tiisaamisen aikaa! Se on hyvinkin verrattavissa avokadon kypsymisprosessiin: odotan, odotan, odotan, odotan, oho meni jo. Tämä fiilikseni pohjautuu varmasti osittain lapsuudestani, jolloin jo syntymäpäivieni jälkeen heinäkuussa alettiin hiljalleen hieromaan ajatusta joulusta pitkin kasvojani. 

– “Kohta on JOULU! Olehan nyt kiltisti niin saat lahjoja!”

Ja minähän olin. Ei vaan ole mikään ihan pieni odotusaika tuollainen puoli vuotta kuuden vuoden iässä. Se on 1/12 koko sen hetkisestä elämänkaaresta. Kela på de!  

Yksikään lapsi ei muuten jaksa olla kiltisti tätä karmivan pitkää aikaa. Mitä lähemmäksi joulua tullaan, sitä piinaavammaksi paisuu se kiusaaminen, uhkaaminen ja stressaaminen. Kaikki ne joululaulut, koristeet, valot, kuuset yms. siinä tiisailemassa ja buustaamassa tätä tulevaa kliimaksia. Ja kokoajan joutuu olemaan varpaillaan. Sit ihmetellään miksi lapset sekoavat jouluaattona.

Psst… Onko sinulla joku JOULUUN liittyvä kysymys? Kysy meiltä täältä anonyymina! Katso samalla vastauksemme aiemmin esitettyihin kysymyksiin.

Ettei odotus nyt olisi liian helppoa, on joku valopää vielä keksinyt tähän prosessiin lisäksi pikkujoulutkin! Tällöin pääsee jo ensimmäistä kertaa maistelemaan hieman jouluruokia jotka ovat täysin b-luokkaa. A-luokkaa saa sitten vasta kuukauden päästä. Joku onnekas lapsi saattaa saada pienen lahjankin jo tuolloin. Mutta kyllähän lapsikin sen tietää, että tälläkin eleellä ostetaan ainoastaan aikaa. Ja sit taas odotetaan. Päiväkodit ja koulut ovat tulvillaan jouluteemaa, eikä mitään muuta ympärillä näe tai kuule kuin niitä hemmetin tonttuja ja joulukimalletta. Siltikään se joulu ei vaan tule. 

JA KIUSAUS SEN KUN JATKUU

Jotta odotus olisi vieläkin vi***maisempaa, joutuu niitä päiviä vielä laskemaankin pahalta maistuvien ja kuivien suklaiden avustuksella. Puhun siis suklaakalentereista! HYI! Näitäkin on eri variaatioita ja kaikki yhtä ankeita. On arpaa, joista ei koskaan voita yhtään mitään. On lelukalenteria, jotka sisältävät Kinder-suklaamuniakin pahempaa krääsää. Ja on vanhempien omatekoisia kalentereita, joka nyt vaan on jo epätoivoin huippu, yrityksenä pitää lapset enään jotenkin kasassa, etteivät revi toistensa päitä irti.  

Vuosi toisensa jälkeen loppuun kulutetut joulubiisit, -lorut ja rallatukset varmistavat viimeistään, ettei kenelläkään ole epäselvää mikä sieltä on piinallisen hitaasti tulossa.  

Jos jollakin on hermot jollain ihmeen kaupalla pysynyt kasassa tähän saakka, menetetään ne viimeistään, kun on jouluostosten aika. Lapset tottuvat yhä upeimpiin lahjoihin, samalla kun vanhempien paineet miellyttää näitä omia pieniä joulunaikaisia hirmuliskojaan kasvaa. Toinen pohtii että mitä sille kumppanillee nyt tänä vuonna ostaisi. V*tuiksihan se joka tapauksessa menee. Pusero on liian pieni, liian iso, väärän mallinen, väärän kokoinen tai että se on pusero eikä paita. Jotain vikaa siinä kuitenkin on. Miksi edes yrittää? 

VIHDOIN JA VIIMEIN

No, kun se suuri päivä jota on hypetetty nyt noin puolisen vuotta viimein koittaa, on ne paineet kasaantunut niin valtaviksi, että kova hermoisimmatkin siinä flippaa. Useimmat ovat kyllä jo flipannut siinä pitkin matkaa jo useamman kerran. Kaikki tämä alkaa aina hiljaa niin maltillisesti pikku tonttujuen säestyksellä ja kasvaa lopulta aivan sietämättömän kokoiseksi mörkölumipalloksi, joka sitten aattona tavalla tai toisella räjähtää jokaisen naamalle. Kun kaiken pitäisi olla täydellistä, on se sitä harvemmin.  

Hassua joulussa tosiaan on se, että se on ohi ennenkun edes tajuat. Jokaisella varmaan on se oma ah-hetkensä siinä jossain kohtaa pitkin tätä saagaa, mutta sopii kysyä, onko se kaiken tämän arvoista? Mutta ei muuta kun helvetin hyvää joulu vaan, pitäkää hermot kasassa! Ja minä siis olen vielä jouluihminen, vaikkei se ehkä ihan siltä kuulosta. Käy kyllä todella sääliksi niitä, jotka eivät oikeasti joulusta pidä. Joulua ei voi paeta mitenkään.

Oli leffa kuinka hyvä tahansa, ei se enää tunnu missään, jos sen ympärillä on ollut liikaa mölyä, etkä pääse kokemaan sitä itse. Sama joulussa, ihan liikaa hälinää. Näin jälkeenpäin ajateltuna, ehkä olenkin kuitenkin enemmän vappuihminen.  Se tulee, yllättää aina ja sit se menee. Tätä voisi joulukin joskus yrittää.  

-Iloinen joulutonttunne Seba